fredag 21 september 2012

Tingbyboplatsen grävs ut igen!

Säger man ”Tingby” och ”stenåldern” ringer det nog en klocka hos många, åtminstone i Kalmartrakten. I slutet av 1980-talet genomförde länsmuseet utgrävningar av en närmare 8000 år gammal boplats från jägarstenåldern, långt före jordbrukets införande, i Tingby strax väster om Kalmar. Bland de spår man då hittade fanns vad man tolkade som lämningar efter ett hus, vilket skulle vara det äldsta hus som dittills påträffats i hela Norden. Fyndet blev en stor sensation, och förutom att tusentals människor besökte utgrävningen resulterade det även i uppförandet av ”Tingbyhuset” ett par stenkast från utgrävningsplatsen, en fullskalig rekonstruktion av stenåldershuset så som man tänkte sig att det sett ut. Många är de Kalmarbor som under sin skoltid prövat på stenåldersliv vid Tingbyhuset.
Grävmaskinist och glasmästare Lasse från LSE Gårdinger hjälper till med de första "spadtagen" inför 2012 års utgrävning i Tingby. Foto Ludvig Papmehl-Dufay/KLM. Nu, 25 år senare, återvänder arkeologerna till Tingbyboplatsen! Inte för att gräva ut huset igen, men för att med nya ögon och delvis nya metoder ställa nya frågor som stod obesvarade efter 1980-talets undersökningar. Den nya utgrävningen i Tingby genomförs som ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och Kalmar läns museum, och den ingår som en del i arkeologiutbildningen vid universitetet. Under ledning av arkeologer från länsmuseet kommer tredje terminens arkeologistudenter här att under fyra veckor, för första gången, prova på fältarkeologins metoder och arbetssätt. Vad kan då vara mer spännande än att återvända till en plats där arkeologer redan tidigare gjort intressanta fynd, och att dessutom ha lite nya frågor i bagaget som lämnades obesvarade då det begav sig! Utgrävningen i Tingby, som startar den 24 september och pågår i fyra veckor, görs helt i utbildnings- och forskningssyfte och finansieras av Kalmar läns museum och Linnéuniversitetet tillsammans. Öppna visningar för allmänheten kommer att hållas enligt nedan. Visningarna är kostnadsfria, ingen föranmälan krävs.
Schaktet från 1987-1989 års utgrävningar var igenlagt med duk och sättsand, vilket gjorde det enkelt att ta vid där man slutade sist.Foto Ludvig Papmehl-Dufay/KLM. Öppna visningar av utgrävningsplatsen: Onsdagen den 26 september kl. 14.00 Onsdagen den 3 oktober kl. 14.00 Onsdagen den 10 oktober kl. 14.00 Tisdagen den 16 oktober kl. 14.00

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar