torsdag 12 augusti 2010

Intressanta fynd vid Målserum

Utgrävningen vid Målserum utanför Västervik är inne på sin tredje vecka. Vi håller nu på och sållar rutor för fullt och har förtätat dessa på intressanta platser. Fynden som har kommit hjälper oss att tolka platsen och de händelser som ägt rum där. Bland fynden utmärker sig neolitisk keramik, en tvärpil och ett flertal mikrospån varav ett i sydskandinavisk flinta.

En av de neolitiska krukskärvorna.

Keramiken som vi har hittat är dels porig (kalkmagrad) keramik och tvärsnoddsornamenterad keramik. Båda kommer från stenålderns yngsta period, neolitikum (bondestenålder). Detta visar på att boplatsen varit nyttjad även under denna tid. Under denna period dyker jordbruket upp för första gången i Sverige. Vi har också hittat brända ben och en osteologisk analys av dessa skulle kunna visa på tidig djurhållning.

Den funna tvärpilen är fragmenterad, kanske har den kommit till platsen i samband med att man tagit dit ett fällt byte eller kanske man har reparerat trasiga pilar. Tvärpilen är tillverkad någon gång under senmesolitikum eller tidigneolitikum (ca 5000-3500 f.Kr).

Av mikrospånen är det i sydskandinavisk flinta (senon) det mest avvikande. Flinta förekommer inte lokalt, utan kommer ursprungligen från södra Skandinavien. Vi har ännu inte hittat några flintkärnor från vilka mikrospånen har slagits, vilket skulle kunna tyda på att de inte har tillverkats på platsen utan kommit till Tjust genom byteshandel.Kenneth Alexandersson & Karl-Oskar Erlandsson, Kalmar läns museum

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar