tisdag 24 augusti 2010

Öppet hus under sista veckan i Målserum!

Nu är vi inne på undersökningens sista vecka. Vi har gjort den sista avbaningen och tagit bort det fyndförande lagret för att hitta äldre översandade lämningar. Sådana har det också kommit och vi har ägnat dagen åt att undersöka dessa. Bland annat har det kommit härdar, kokgropar och stolphål. Många har genom årens lopp blivit urlakade i ytan, men blir tydliga längre ned. Fyndmaterialet i anläggningarna består huvudsakligen av kvarts, kvartsit och kristiandstadsfinta, det hittils enda daterbara materialet består av mikrospån, vilka har tillverkats under sen jägarstenålder. En intressant iakttagelse är den förhållandevis stora mängden flinta, vilket är ovanligt för Tjust.En av anläggningarna som är tydligt översandad.

Under dagarna har vi också haft gott om besökare, då vi under veckan har öppet hus. Hittills har vi haft ett fyrtiotal besökare, men vi hoppas på flera. Vi välkomnar alla som är intresserade till att besöka oss på undersökningen och få en inblick i vår verksamhet vid Målserum!
Kenneth Alexandersson & Karl-Oskar Erlandson, Kalmar läns museum
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar