onsdag 29 april 2009

”Stads-GIS Köpingsvik” i hamn

I ungefär ett år har vi, Veronica Palm och jag, hållit på med ett projekt vi kallat Stads-GIS Köpingsvik. Sedan några veckor är det klart och överlämnat till länsstyrelsen.
Det var Riksantikvarieämbetet som via Länsstyrelsen Kalmar län gav oss medel för att digitalt lägga in alla arkeologiska undersökningar m m som gjorts i Köpingsvik på en karta och koppla den till en databas. Metoden kallas för GIS, en förkortning som står för Geografiskt Informations-System. Flera tidningar skrev om projektet när det startade. Liknande har redan gjorts för det medeltida Kalmar, Västervik, Gamleby och Vimmerby. Syftet är att man lätt ska kunna se, där många arkeologiska undersökningar gjorts och det ofta byggs, vad som grävts och var.


Stads-GIS:ets databas. Spännande uppgifter inom strikt ram.

Köpingsvik, ett par kilometer öster om Borgholm på Öland, är (om någon läsare inte känner till platsen) en livlig semesterort på sommaren – på vintern väsentligt lugnare! Kanske var rytmen densamma under vikingatid – tidig medeltid när handels- och hantverksplatsen låg här: en stor aktivitet när det var marknader och lugnare däremellan? I varje fall så finns under asfalt och gräsmattor rester av denna handelsplats och högre upp i terrängen också lämningarna efter en sten- och bronsåldersboplats. Nästan överallt kan spaden dessutom stöta mot gravar från forntiden. Eftersom exploateringstrycket är stort underlättar så klart en sådan här databas väsentligt för myndigheterna, speciellt som många fastigheter med åren byter namn.

Även Ulrika Söderström och Nicholas Nilsson har hjälpt till med att skriva in uppgifter i databasen. Med drygt 200 undersökningar, den äldsta från 1824 till den senaste, hösten 2008, har det blivit många poster, nästan 400. Det beror på att varje schakt på en undersökning lagts in och dessutom har tidsperioderna, sten-, brons- och järnålder, separerats i egna poster. Basen i arbetet har varit det arkeologiska register som 1990 gavs ut genom Riksantikvarieämbetets försorg inom projektet Medeltidsstaden.

Parallellt med Stads-GIS Köpingsvik har också en prototyp för ett s k Uppdrags-GIS gjorts, nu snart färdigt och för samma område. Det är Veronica Palm och Malgorzata Postula-Gorecka som har arbetat med det med hjälp av oss övriga. På en digital karta ska man kunna klicka på en punkt och se vad som gjorts där och få upp rapporten från undersökningen. Alla äldre rapporter har skannats, de yngre finns redan digitalt. För mig, som började gräva i Köpingsvik 1970, har det varit en tidsresa i dubbel bemärkelse.

Det är tänkt att dessa arbeten så småningom ska bli tillgängliga på Internet men först måste en rad tekniska frågor och tillstånd lösas. Så än så länge finns rapporterna ”bara” tillgängliga via länsmuseet, länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet eller ölandsbiblioteken, förutom den växande skara som nu finns på länsmuseets hemsida!

Hella Schulze, KLM

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar