tisdag 7 april 2009

Den som gräver får se...

Den arkeologiska förundersökningen i Prästhagen på Öland som jag berättade om senast är nu avslutad, och resultaten blev på flera sätt oväntade och mycket intressanta. En fornlämning blev till två, och utifrån de hittills framkomna fynden att döma finns här lämningar dels efter en boplats från äldre järnåldern och dels efter en typ av fornlämning som vi egentligen vet väldigt lite om, nämligen ett medeltida gårdsläge på den öländska landsbygden.

Boplatsen från den äldre järnåldern sticker bara in i områdets norra del, och har med stor sannolikhet sin huvudsakliga utbredning utanför det område som ska bebyggas. Inom förundersökningsområdet hittade vi ett 20-tal anläggningar från denna fornlämning, främst i form av eldstäder men också en större avfallsgrop innehållande lerklining (rester efter lertätade väggar), ett järnföremål och en skärva keramik av äldre järnålderstyp.


I en avfallsgrop hittades en kam och ett bronsbeslag från 1200-talet. Liknande kammar har hittats såväl i det närbelägna Köpingsvik och i Eketorps borg på Öland som på mer avlägsna platser, exempelvis Sigtuna.

I den södra delen av området och tydligt rumsligt separerat från järnåldersboplatsen identifierades ett område med ett stort antal anläggningar i form av avfallsgropar, stolphål och eldstäder. Många anläggningar innehöll obrända ben från får, svin, höns mm, men fynden av föremål var ytterst få. I en avfallsgrop (för övrigt den svarta grop som syns närmast kameran på bilden i det förra inlägget) hittades dock ett dekorerat bronsbeslag och kam av ben eller horn. Fynden kan på typologisk väg preliminärt dateras till 1200-talet, vilket gör platsen ytterst intressant. Vi befinner oss som tidigare nämnts omkring 500 m söder om Köpingsvik, en plats som från vikingatid och fram till 1200-talet var en blomstrande handelsplats. Har vi hittat läget för en enkel gård strax utanför handelsplatsen, eller är det en plats av mer speciell betydelse?

Efter avslutad förundersökning har vi nu föreslagit för länsstyrelsen att en särskild arkeologisk undersökning, eller en sk slutundersökning, utförs där det medeltida gårdsläget (?) undersöks mer i detalj. Förhoppningsvis kommer en sådan undersökning till stånd, och förhoppningsvis kan vi då få reda på mer om vad den nyupptäckta medeltida fornlämningen i Prästhagen söder om Köpingsvik representerar. Vi lär få anledning att återkomma om detta spännande fynd.

Ludvig Papmehl-Dufay, KLM

4 kommentarer:

 1. Drabbas av akut fynd-frossa!

  SvaraRadera
 2. Va, är inte det här alldeles för nytt för dig Åsa? :) Skämt å sido, jag tror att det här kan vara en extremt intressant plats att undersöka närmare.

  SvaraRadera
 3. Medeltid! Mums!! Gräv, gräv, gräv!!

  Med andra ord ett intressant fynd. Som sagt vet vi väldigt lite om den medeltida landsbygdens bebyggelse. Så det här ska bli spännande att följa.

  SvaraRadera
 4. Jag kan inte annat än hålla med! Samtidigt kanske vi inte ska ropa allt för mycket hej än, fynden kom i en och samma anläggning och även om vi inte kunnat se det så kan man ju tänka sig att en del av de övriga lämningarna är från äldre järnålder eller liknande. De många stolphålen kanske eventuellt kan tyda på det. Men jag håller tummarna för medeltida gårds-varianten. Som sagt, den som gräver får se!

  SvaraRadera