torsdag 30 april 2009

Tidigare än vi trodde!

Nu har vi äntligen fått dateringen av skelettet från slottet. Resultaten är väldigt spännande, det visade sig nämligen att mannen blivit begravd eller nedlagd mycket tidigare än jag först trodde. Analysresultaten visade att den unge mannen som vi påträffade liggande på mage begravdes på medeltiden, redan på 1200-talet!

C14 resultatet från Ångströmslaboratoriet i Uppsala har nu kommit och det visade sig att den unga mannen vars skelett vi nu hittat dog någon gång mellan 1210-1290 e Kr, alltså någon gång under 1200-talet. Analyssvaret var roligt och spännande av flera anledningar. Dels är den tidiga dateringen förvånande, själv hade jag gissat på 1500-1600-talet då den politiska oron var stor kring Kalmar. Dateringen visar att han istället är nedlagd under en period då det händer väldigt mycket på slottet.

Under den period som mannen begravts fick Kalmar sina stadsprivilegier och kungen, Magnus Ladulås, bestämmer att den kastal som tidigare utgjort försvaret på holmen skall byggas ut till en fästning som ett försvar mot eventuella hot söderifrån. Slottet såg alltså helt annorlunda ut under 1200-talet än vad det gör idag. Under den här tiden gick slottets ringmur där södra slottslängans vägg idag är uppbyggd och det betyder att mannen helt enkelt var nedlagd precis utanför dåtidens ringmur. Vad kan då ha hänt denne individ, vilka omständigheter kan ha lett till att han begravts på ett sådant sätt längs med slottets södra ringmur? Bär hans kvarlevor spår av en händelse vid slottet som vi förut inte har haft kännedom om?

En annan sak som är roligt med dateringen är att den blev relativt ”snäv” ändå. C14-dateringar resulterar alltid i ett årtal och en marginal på ett antal år, det brukar handla om ett tidsspann på ett eller ett par hundra år inom vilket dateringen ligger. Dateringar av senare material har ofta en tendens till att få ganska vida tidsspann, men provet från skelettet har alltså kunnat tidfästas till en period på ungefär 80 år.

Det fortsatta arbetet med skelettet från slottet kommer kanske att kunna ge oss några ytterligare svar kring vad som egentligen hände på slottet under den här tiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar