måndag 30 mars 2009

Det ultimata vårtecknet...

..., åtminstone om man är arkeolog, är att fältsäsongen börjar dra igång. I början på mars gjorde länsmuseet en arkeologisk utredning i Prästhagen strax söder om Köpingsvik på Öland, och den här veckan kommer samma område att genomgå en arkeologisk förundersökning i syfte att närmare avgränsa och bedöma de fornlämningar som påträffades vid utredningen.

Köpingsvik är i arkeologiska kretsar känt som en plats extremt rik på fornlämningar från olika tider. Ett stort antal arkeologiska undersökningar har genomförts genom åren, oftast i liten skala men inte sällan med uppseendeväckande fynd som följd. Många fornlämningar är således kända inom själva Köpingsviks samhälle, men strax utanför samhället är kunskapsbilden en annan. Eftersom exploateringstrycket inte är lika stort här har mycket färre undersökningar genomförts, och vi vet därför mindre om vilka fornlämningar som finns under marken och var.


Ett av schakten från utredningen i början av mars, med några av de påträffade anläggningarna synliga som svarta fläckar. I ytan på flera av groparna kunde noteras fynd av obrända djurben.

Prästhagen kallas ett område som ligger ca 500 m söder om Köpings kyrka och direkt väster om prästgården, i Köping socken på mellersta Öland. Inom ett närmare 40 000 m2 stort område planeras för bebyggelse, och vid den arkeologiska utredning som länsmuseet utförde i början av mars påträffades fornlämningar i form av gropar, härdar och liknande över ungefär halva området. För att närmare bedöma avgränsningen, omfattningen och karaktären hos dessa lämningar ska vi nu göra en förundersökning, vilket innebär att vi kommer att gräva ett större antal sökschakt med grävmaskin och provundersöka några av de härdar och gropar och liknande som vi hittar. Med ledning av de fynd och andra iakttagelser som vi gör, dels i fält och dels inomhus under rapportarbetet, ska vi sedan bedöma om fornlämningarna inom området är av sådan omfattning och betydelse att en ordentlig utgrävning, en så kallad särskild arkeologisk undersökning, är nödvändig innan området kan tas i anspråk för bebyggelse. Med våran förundersökningsrapport som utgångspunkt är det sedan Länsstyrelsen som fattar beslut om huruvida ytterligare arkeologiska insatser krävs eller ej.

Förhoppningsvis fortsätter det vackra vädret. Förundersökningen genomförs under fyra dagar, tisdag-fredag den här veckan.

Ludvig Papmehl-Dufay, KLM

3 kommentarer:

  1. En halvmil från Köpings kyrka? Fett! Gratulerar!

    SvaraRadera
  2. :) Tja, vi får väl se. Men det är ett grymt intressant område, helt klart.

    SvaraRadera
  3. ...en halv km från kyrkan är det, dessutom, inte en halvmil. Dubbelfett.

    SvaraRadera