fredag 13 mars 2009

Analysarbetet fortsätter!

Arbetet fortsätter med analyserna av skelettet från Kalmar slott. Under veckan som gått har benen skickats till Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet, där ett tidsödande arbete tar vid för att med hjälp av olika naturvetenskapliga analysmetoder få fram så mycket information som möjligt kring den unge mannen.

Ibland liknas arkeologi vid detektivarbete, och det kan verkligen kännas som att det ligger en del i det när det gäller laborativ arkeologi. Här använder man sig av naturvetenskapliga metoder för att dyka djupare ner i det arkeologiska materialet, och ta fram information som finns dold och inte syns med blotta ögat. Ett relativt nytt forskningsfält inom denna del av arkeologin är analyser av gammalt DNA. Tekniken har gjort enorma framsteg under de senaste årtiondena, och nu är det möjligt att ta fram flera tusen år gammalt mänskligt DNA från skelett och på genetisk väg få information om saker som kön, släktskap mer mera.

När det gäller den unge mannen på Kalmar slott är vi intresserade av att få veta så mycket som möjligt om vem han var, hur han såg ut, hur han mådde och varför han dog. Anna Linderholm, doktor i laborativ arkeologi och den som ska utföra DNA-analyser på skelettet, berättar vad hennes arbete kan bidra med. -Om det visar sig att mannens DNA finns bevarat kan vi bland annat få fram information om hårfärg, ögonfärg och eventuella bakteriesjukdomar. Vi kommer också att kunna kontrollera att den könsbestämning som gjorts på osteologisk väg är riktig, d.v.s. se om det finns y-kromosomer eller inte. Könsbestämning på osteologisk väg är oftast pålitligt men ibland är skillnaderna inte så stora, och bedömningarna kan bli osäkra. Där kan DNA-analys vara till hjälp, säger hon.

Resultaten från DNA-analyserna kommer att dröja ganska länge, arbetet är omfattande och det är svårt att på förhand säga hur mycket som krävs innan ett användbart resultat uppnås. Under tiden kommer en rad andra analyser att genomföras, mer om det berättar vi snart här på bloggen!

Ludvig Papmehl-Dufay, KLM

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar