onsdag 21 april 2010

Arkeologi i alla väder i Målilla

Först är det sol och vårvärme och fåglarna kvittrar glatt i trädtopparna och våra näsor och kinder är lätt skära av den första solbrännan. Dagen efter vaknar vi upp och när persiennen öppnas är allt är vitt av snö! Typiskt aprilväder! Arkeologi är härligt - nästan jämt...Under vecka 16 pågår arkeologiska förundersökningar i Målilla, Hultsfreds kommun.

Tre stora ytor ska undersökas eftersom man planerar en ny vägsträckning förbi, istället för igenom, Målilla samhälle. Kalmar läns museum har tidigare utfört arkeologiska utredningar i två etapper (1998 och 1999/2000). Den första etappen av utredningen utgick från områdets topografi och kända fornlämningsbild och identifierade ett antal möjliga fornlämningsområden. Vid den andra etappen upptogs sökschakt och provgropar och fornlämningar påträffades i form av bland annat härdar, flintavslag och kolbottnar. Länsstyrelsen beslutade att tre av de identifierade lägena skulle genomgå arkeologisk förundersökning och det är det som nu pågår i Målilla. Förundersökningsområdet begränsas av arbetsområdet för vägen, som varierar i bredd mellan ca 15 och 40 m.


Område C utgörs av ett sadelläge mellan två bergsklackar nära Emån. Vid utredningen hittades ett avslag i kristianstadsflinta och en skrapa i hälleflinta. Alldeles intill har man också undersökt tre gravar från järnåldern. Område F utgörs av en flack platå i en gammal åker, där man hittat en anläggning och slagg. Anläggningen tolkades utifrån sitt utseende som en möjlig förhistorisk järnframställningsugn. Området sträcker sig även in i skogen. Område K är belägen på en flack platå och vid utredningen hittades flera olika typer av lämningar som härdar, flinta, slagg, kolbottnar samt en hålväg.

I början av veckan har vi schaktat i åkern på område F. Här påträffades en mängd sönderplöjda rester av kolningsgropar, men inne i skogen finns massor av välbevarade kolgropar. Ett par har provgrävts. Vi har även hittat några slaggbitar med kvarvarande ugnsvägg av bränd lera som mycket väl kan höra till en järnframställningsugn, men någon sådan konstruktion har vi inte påträffat i åkermarken. Vi ska dock fortsätta att gräva i skogen och förhoppningsvis kan vi hitta resterna av denna process där.
Vi har också schaktat och grävt rutor i skogspartiet i område C. Här framkom några anläggningar i form av stolphål och en kokgrop och ett litet flintavslag. Mer rutor ska grävas under veckan!

Kenneth gräver rutor och anläggningar i område C. Foto: V Palm, KLM.

I område F har en mängd kolgropar framkommit. Hela den östra delen av området är fullt av kol och sot. Även här har det varit åker och lämningarna är sönderplöjda i ytan. I dag framkom dock en ca 20 m i diameter stor kolbotten som vi ska undersöka närmare. Den är troligen inte särskilt gammal. I fyllningen hittade vi faktiskt ett silvermynt för Oscar I från 1848!


Den stora kolbottnen efter framschaktning och rensning. Foto: V Palm, KLM.

Mer information kommer längre fram!
Snöiga hälsningar från Målilla!

Veronica Palm, Kalmar läns museum/Västerviks Museum, Ulrika Söderström och Kenneth Alexandersson, Kalmar läns museum och Johan Åstrand, Smålands Museum.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar