tisdag 6 april 2010

Läs arkeologi eller kulturmiljövetenskap i Kalmar till hösten

Nu är det dags att söka våra program och kurser som börjar efter sommaren vid Linneuniversitetet i Kalmar:

Kulturmiljöprogrammet 180hp - en bred utbildning för jobb inom kulturmiljösektorn. Fördjupning i ett av sex huvudämnen samt en praktiktermin ingår.

Kulturmiljövetenskap I, 30 hp (1KU100) - kulturmiljöprogrammets första termin!

Att arbeta med kulturmiljön - en introduktion, 15 hp (1KU005) för nybörjare!

Kulturmiljö i stad och land, 7,5 hp (1KU010) för nybörjare!

Kultur och kulturpolitik i det post-industriella samhället, 7,5 hp (1KU020) för nybörjare!

*

Arkeologi I, 30 hp (1AE100) för nybörjare!

Introduktion till historisk arkeologi, 10 hp (1AE010) helt ny kurs på kvartsfart, kvällstid, cirka oktober 2010 - april 2011

*

Från Heinrich Schliemann till Indiana Jones: arkeologi som populärkulturellt fenomen, 7,5 hp (1AE015) kursen ges på engelska, distanskurs på kvartsfart

Hällbilder i norra Europa - en introduktion, 7,5 hp (1AE020) kursen ges på engelska, distanskurs på halvfart under cirka november/december månad


*

Från istiden till vikingatiden. En introduktion till skandinavisk förhistoria, 7,5 hp (1AE200) kursen ges på engelska under cirka september månad

Arkeologi i det samtida samhället, 7,5 hp (1AE205) kursen ges på engelska under cirka oktober månad


Aktuella perspektiv på arkeologisk teori, 7,5 hp (1AE210) kursen ges på engelska under cirka november månad


*

Magisterprogram i arkeologi 60 hp

Religion, ritualer och materiell kultur - ett arkeologiskt perspektiv, 15 hp (4AE400) på avancerad nivå (för de som har kandidatexamen)

Att skriva vetenskaplig arkeologi, 15 hp (4AE405) på avancerad nivå (för de som har kandidatexamen)


*

Sök senast den 15 April, i vissa fall är även sen anmälningar efter detta möjliga. Har du frågor hör av dig till studierektor Cornelius Holtorf.

PS Det finns även platser kvar vid våra sommarkurser
Torpen i Småland - ett arkeologiskt perspektiv, 7,5 hp (1AE001)
Att förmedla och tolka en plats – Kronobergs slottsruin, 7,5 hp (1KU001) - sök genast

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar