onsdag 6 maj 2009

Bergtagna bronsåldersbarn i Tjust?

Projektet "Bilder av ostkustens bronsålder", som leds av Joakim Goldhahn vid Högskolan i Kalmar, syftar bland annat till att dokumentera och inventera bronsålderns (1700-500 f Kr) hällbilder i Tjust, ett arbete som nu är igång. När jag för två veckor sedan begav jag mig ut i fält tillsammans med Joakim för titta på den skeppssättning som högskolan kommer att gräva till hösten fick vi samtidigt möjlighet att se en helt nyupptäckt, mycket speciell hällbildsplats som Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam hittat dold under mossan i Almvik, Törnfalls socken, strax söder om Gamleby.

Det rör sig om ett hundratal skålgropar och ett 25-tal figurativa bilder som huggits in i nära relation till ett bronsåldersröse. Flera av bilderna ansluter till graven och några av dem fortsätter in under röset som beräknas vara omkring 3000 år gammal.

Bronsåldersrösen och hällbilder i dialog.

Störst upphetsning rönte upptäckten av fyra parställda fotmotiv som huggits in strax utanför röset. De är omkring 10-13 centimeter stora. Förutom att det är unikt för Skandinavien att åtta fotmotiv arrangerats på detta sätt, så väcker ju storleken av fotsulorna en rad frågor. I vanliga fall är dessa fotmotiv gjorda i ”naturlig storlek”, det vill säga de verkar avbilda fötter som faller inom en normalpopulations variation. Om detta är fallet med dessa motiv får vi ju aldrig veta, men det är frestande att tolka de inhuggna motiven som barnfötter (ja större fötter finns inhuggna i Tjust, bland annat på en häll inom synavstånd från den upptäckta graven och hällbilderna på figurerna).

Bergtagna bronsåldersbarn? Två av fyra parställda fötter i rad.

Varför dessa bergtagna barns fötter avbildades invid ett röse som av stratigrafin att döma redan var på plats när en del motiv höggs in återstår att reda ut. En dokumentation av hällen är inplanerad i juni. Goldhahn meddelar att det även kan bli aktuellt med en utgrävning av delar av röset för att se om och i så fall hur långt in under röset som dessa hällbilder fortsätter. Vi ser med spänning fram emot kommande resultat!

Ulrika Söderström, KLM & Joakim Goldhahn, Högskolan i Kalmar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar