söndag 10 maj 2009

Ny bok: Arkeologi och samhälle

Bodil Petersson, Kristina Jennbert & Cornelius Holtorf (red.) 2009. Arkeologi och samhälle. Acta Archaeologica Lundensia Series in 8º, no. 58.

Arkeologi fascinerar många människor. Artiklarna i den här boken utforskar arkeologins roll i samhället idag och ger en mångfacetterad bild av arkeologisk utgrävning, utbildning, forskning och kommunikation i ett samhällsperspektiv. Utgångspunkten är människors behov av humaniora i allmänhet och arkeologi i synnerhet för att förstå människans villkor och få perspektiv på det att vara människa. Boken rymmer åtta bidrag, där författarna identifierar en rad olika användningar av arkeologi i samhället idag, från nyttig yrkesutbildning till medialt äventyr, från kunskap och upplysning till terapi och frälsning, från politik till kommersialism. Bredden i bruket av arkeologin är ett tydligt tecken på den betydelse ett humanistiskt fält – arkeologin – har för människors uppfattning av sig själva och av det förflutna. Bortom ett förhärskande krasst ekonomiskt tänkande motiveras en humanistisk disciplin och dess betydelse för människor idag.

Arkeologi och samhälle vänder sig till alla som är intresserade av vad det är som gör arkeologiämnet så lockande.

Illustrerad i färg, 139 s.ISBN 978-91-8957-826-5ISSN 0065-0994. Pris inkl moms: 60,00 sek. Beställas här.

Om någon vill recensera boken på det här blogget och få en gratiskopia sänd en epost till Cornelius. Först till kvarn.