onsdag 6 maj 2009

Ljungbyholm - här har det hänt saker!

Inte nog med att Ljungbyholm är ett alldeles förtjusande litet samhälle med affär, pizzeria, flera fotbollsplaner och en å, orten har också en mycket intressant historia.

Ljungby kyrka som byggdes i början av 1100-talet är en av Möres äldsta och var under medeltiden även den största. Om stenkyrkan föregåtts av en äldre i trä vet vi inte men runstenen med ett kors som finns inmurad i tornet vittnar om att Ljungby, tillsammans med Hossmo, var de orter som tidigast kristnades i Möre. Runstenens text lyder: ”Fet och Ragna, de läto rista stenar efter Vinterlide.” Nämnda Vinterlide var i trakten en betydelsefull person genom att han innehade stora jordegendomar och sannolikt också kontrollerade delar av handeln som bedrevs via Ljungbyån.


Runstenen i tornväggen. Foto: Christer Morat.

Så småningom hamnar Vinterlides egendomar i kunglig ägo. Vid den här tiden börjar bildningen av det rike som sakteliga kommer att bli Sverige. Kung Sverker d ä, kommer i sin tur att senare donera egendomarna till Alvastra kloster 1143.

Om vi då gör ett tidsmässigt hopp från tidig medeltid fram till 1991 så kanske vi kan börja nästla i frågan om varför Ljungby kyrka ligger där den ligger. I samband med att Ljungby kyrkogård skulle utvidgas, från söder om kyrkan ned mot ån, gjorde Kalmar läns museum en arkeologisk undersökning av platsen hösten 1991. Utöver att en av länets äldsta boplatser upptäcktes, från ca 7000 år före Kristus, så hittades också en grav. Denna grav bestod av en knappt 1 meter stor grop som innehöll nästan 1 kilo brända människoben. Det fanns inga gravfynd med i graven vilket försvårar en datering men med jämförelser med liknande gravar från trakten så är det långt ifrån omöjligt att tänka sig att graven kan ha blivit anlagd under perioden strax före att Ljungbyborna överger asatron till förmån för kristendomen. Skulle så vara fallet är alltså platsen för Ljungby kyrka naturlig då den även före byggandet tjänat som begravningsplats. Kyrkan ligger idag centralt i Ljungbyholm men vi får inte glömma att byn Ljungby, som gett socknen sitt namn ligger nästan 1 kilometer söderut. Med tanke på att graven inte var påkostad med någon gravvård och inte innehöll några gåvor så ska vi nog inte tro att det är Vinterlides grav som hittades vid utgrävningen. Men det kanske var någon som känt honom, en äldre släkting eller någon som varit honom underställd.


Undersökningen. I bakgrunden skymtar kyrkan. Foto: Kalmar läns museum.

För att komma närmare frågeställningarna ovan ska vi skicka benen från graven för en 14C- analys i Uppsala. Genom detta kommer vi att få veta när den begravde levde. Och när analysen är färdig om ca 3 månader, då lovar vi att återkomma till Ljungbyholm och den spännande tiden före kyrkans byggnation.

Magnus Petersson, KLM

2 kommentarer:

  1. Och så var det min första grävning, som paroelev i åttonde klass. Bara det =) Men kan man kanske då ana att det kan vara en rapport på gång från grävningen, måntro??

    SvaraRadera
  2. Jo, jag läste det i din egen blogg. En rapport är på gång men vi ska vänta på analyssvaret först. Det brukar ta 3-4 månader. Så håll ut!

    Magnus Petersson

    SvaraRadera