tisdag 24 augusti 2010

Öppet hus under sista veckan i Målserum!

Nu är vi inne på undersökningens sista vecka. Vi har gjort den sista avbaningen och tagit bort det fyndförande lagret för att hitta äldre översandade lämningar. Sådana har det också kommit och vi har ägnat dagen åt att undersöka dessa. Bland annat har det kommit härdar, kokgropar och stolphål. Många har genom årens lopp blivit urlakade i ytan, men blir tydliga längre ned. Fyndmaterialet i anläggningarna består huvudsakligen av kvarts, kvartsit och kristiandstadsfinta, det hittils enda daterbara materialet består av mikrospån, vilka har tillverkats under sen jägarstenålder. En intressant iakttagelse är den förhållandevis stora mängden flinta, vilket är ovanligt för Tjust.En av anläggningarna som är tydligt översandad.

Under dagarna har vi också haft gott om besökare, då vi under veckan har öppet hus. Hittills har vi haft ett fyrtiotal besökare, men vi hoppas på flera. Vi välkomnar alla som är intresserade till att besöka oss på undersökningen och få en inblick i vår verksamhet vid Målserum!
Kenneth Alexandersson & Karl-Oskar Erlandson, Kalmar läns museum
torsdag 19 augusti 2010

Regn, regn, regn...

I morgon är det dags för grävmaskinen att komma tillbaka. Vi har koncentrerat vår undersökning inom ett fåtal ytor inom undersökningsområdet. Förutom fynd har vi på ett flertal ställen konstaterat anläggningar som blivit synliga först på ett par decimeters djup. För att se om det finns fler och för att kunna relatera deras förhållande till fynden ska vi nu med maskinens hjälp gräva oss ned till deras nivå.

Det har kommit fler mikrospån, men det som är extra spännande är att det dykt upp en mikrospånkärna. Detta visar att mikrospånen har producerats på plats. Det har också kommit mer keramik, varav en del mynningsbitar. Utifrån dessa kan vi förhoppningsvis räkna ut kärlens ursprungliga storlek.

De senaste dagarna har dessutom vädret plågat oss. Regnet har vräkt ned i massor och fyllt våra rutor upp till brädden och förvandlat sanden till en svårsållad gegga. Vi fick också en möjlighet att äntligen testa att vår kamera verkligen var vattentät! Här har vi fångat ett par glimtar av arkeologins vardag:
Kenneth Alexandersson & Karl-Oskar Erlandsson, Kalmar läns museum

torsdag 12 augusti 2010

Intressanta fynd vid Målserum

Utgrävningen vid Målserum utanför Västervik är inne på sin tredje vecka. Vi håller nu på och sållar rutor för fullt och har förtätat dessa på intressanta platser. Fynden som har kommit hjälper oss att tolka platsen och de händelser som ägt rum där. Bland fynden utmärker sig neolitisk keramik, en tvärpil och ett flertal mikrospån varav ett i sydskandinavisk flinta.

En av de neolitiska krukskärvorna.

Keramiken som vi har hittat är dels porig (kalkmagrad) keramik och tvärsnoddsornamenterad keramik. Båda kommer från stenålderns yngsta period, neolitikum (bondestenålder). Detta visar på att boplatsen varit nyttjad även under denna tid. Under denna period dyker jordbruket upp för första gången i Sverige. Vi har också hittat brända ben och en osteologisk analys av dessa skulle kunna visa på tidig djurhållning.

Den funna tvärpilen är fragmenterad, kanske har den kommit till platsen i samband med att man tagit dit ett fällt byte eller kanske man har reparerat trasiga pilar. Tvärpilen är tillverkad någon gång under senmesolitikum eller tidigneolitikum (ca 5000-3500 f.Kr).

Av mikrospånen är det i sydskandinavisk flinta (senon) det mest avvikande. Flinta förekommer inte lokalt, utan kommer ursprungligen från södra Skandinavien. Vi har ännu inte hittat några flintkärnor från vilka mikrospånen har slagits, vilket skulle kunna tyda på att de inte har tillverkats på platsen utan kommit till Tjust genom byteshandel.Kenneth Alexandersson & Karl-Oskar Erlandsson, Kalmar läns museum

torsdag 5 augusti 2010

Utgrävningen vid Västervik i full gång

Andra veckan har snart passerat för undersökningen vid Målserum utanför Västervik. Fynd av bland annat keramik och mikrospån visar på både bronsålder och mesolitikum (jägarstenålder), äldre järnålder finns även den representerad.


De senaste två veckorna har vi banat av ytan och även börjat gräva rutor och anläggningar. Förundersökningen pekade på mesolitikum och vi har hittat artefakter från denna period i form av mikrospån. Även spår från bronsålder och äldre järnålder har hittats, främst i form av keramik. Övriga fynd är mer svårdaterade och består i första hand av avslag i kvarts, kvartsit och flinta, även en liten mängd brända ben har också dykt upp. Med C14-prover som vi tar nu kommer att kunna förstå bättre vad som hör till vilken tidshorsiont. I Västervikstrakten brukar kvartsiten vara mycket mer förekommande än flintan, vilket också är fallet vid denna utgrävning. Förhållandet har att göra med att flinta inte förkommer naturligt i trakten, vilket innebär att den har fått importeras söderifrån.

Undersökningsplatsen ligger i dag vackert på ena sidan av en grönskande dalgång och det är lätt att tänka sig tillbaka ungefär 7000 år och istället se en vik glittrande i solskenet. Viken har erbjudit en nära tillgång till havet med alla dess läckerheter, men har samtidigt legat skyddad från väder och vind. Att det inte varit helt stilla genom årtusendena går dock att se på spåren efter en och annan rotvälta. Det blåser relativt ofta på utgrävningen och det är kul att konstatera att vinden än idag allt som oftast ligger på från sydväst, åt samma håll vilket rotvältorna har fallit.

Med tiden har vattnet sjunkit undan och likaså har livet för de tidiga Tjustborna ändrats och jordbruket blivit den dominerande näringen. På andra sidan den allt mer sjunkande viken har imponerande rösen rests på den plats som idag kallas för Hermanstorp. Platsen har valts med omsorg så att rösena har kunnats synas vida, vilket de gör än idag, men vilket som sannolikt var ännu mer framträdande när de konstruerades. Det är inte allt för otroligt att de människor vi nu ser spåren av i form av härdar, stolphål och avslag, själva har burit sten för att uppföra rösena över deras stora män och kvinnor.

I slutet av grävningen som kommer att pågå i sammanlagt fem veckor kommer vi att anordna visningar, där tid och samlingsplats kommer att stå här på bloggen. Hoppas på att se er då!

Karl-Oskar Erlandsson, Kalmar läns museum

måndag 2 augusti 2010

Arkeologidagar på Eketorp!

Arkeologidagen infaller varje år den sista söndagen i augusti, i år således den 29/8. Under denna temadag anordnas runt om i landet diverse aktiviteter med koppling till arkeologi, exempelvis föreläsningar, guidningar och prova på-aktiviteter. På Eketorp har man istället för en ynka dag valt att ägna hela tre dagar åt detta, och även tidigarelagt det så att även några glada husvagnsturister ska få möjlighet att delta i evenemanget. I år infaller arkeologidagarna på Eketorp således redan denna vecka, med start imorgon tisdag. I dagarna tre kan man lyssna på föredrag, pröva på pärltillverkning och smide, gå på specialguidningar med mycket mera. Från arkeologienheten på Länsmuseet deltar Helena Victor (föredrag tisdagen den 3e augusti kl 14:15) och undertecknad (föredrag torsdagen den 5e augusti kl 14:15). Varmt välkomna!


Ludvig Papmehl-Dufay, KLM/LNU