onsdag 8 juni 2011

Som om de precis hade lämnat det

Under perioden 16-27 maj har jag och några kollegor varit med om en fantastiskt rolig undersökning i det som kallas Gamla stan i Kalmar.
Källargrunder, kalkstensgolv och gamla vägar. Allt stod där som de lämnade det då staden flyttade in till Kvarnholmen under andra hälften av 1600-talet.


Under två veckor har vi varit tre arkeologer som undersökt fyra olika ytor i Gamla stan i Kalmar. I kvarteret Valnötsträdet 8 i anslutning till gamla Söderportskolan, Gamla kyrkogården och gamla konstmuseet har vi hållit till. Det har varit ett samarbetsprojekt mellan Riksantikvarieämbetet – UV och Kalmar läns museum. Projektledare var Hanna Menander från UV-Öst sedan var det Stefan Larsson arkeolog från UV-Syd och så undertecknad.
Vi började med att schakta av lite större ytor med maskin för att sedan gå vidare och undersöka för hand. Båda schakten som togs upp på ytan mellan gamal lasarettet och Gamla kyrkogården lades i anslutning till tidigare undersökta ytor. Här hade Sven Rosman varit och grävt på 20-talet och så gjordes en undersökning i samband med att man skrev de tre banden om Kalmar stads historia 1975. Så lite förförståelse för ytorna hade vi redan när vi började schakta.

Första ytan som vi började schakta (schakt A). Här fanns strax under grästorven en kullerstensläggning som utgjorde delar av en norrgående väg. Vi daterade senare vägen till 17–1800-tal. Denna väg var bara en av 5 olika gatu/torgnivåer i det schakt som kom att handgrävas nästan 2 meter djupt.
På fotot ovan syns de olika stenlagda gatunivåerna

Redan efter bara ett par skoptag i schakt B (det närmast den gamla sjukhusbyggnaden från 1906) så dök toppen en mur upp. Vi schaktade vidare och tömde en halv källare med stående väggar upp till 1,5 meter höga. Källaren var fylld med rasmassor sedan då man övergav den gamla stadens placering för den nya. Främst av krigstekniska skäl. Källaren visade sig vara uppför med rejäla gråstenar i grunden och i övrigt byggd av kalkstenar lagda i bruk. Eftersom man medvetet hade flyttat och rivit huset så fanns det mycket få fynd kvar förutom byggmaterial så som takpannor och en del tegelstenar. Endast några få kakelugnsfragment och ett mynt från Gustav den II Adolf återfanns.


Källarmuren med de rejält stora grundstenarna

På andra sidan gamla konstmuseet/sjukhuset gjordes ytterligare två schakt, schakt C och D. schakt C övergavs snart då Stefan konstaterade att det sannolikt var ett söndersprängt hus med källare som låg där och att det skulle bli för svårt att undersöka det med schaktets ringa storlek.
Schakt D däremot visade sig gömma på fantastiska lämningar. Strax under torven, ca 25 cm kom delar till en mur i dagen. Det visade sig senare att det var delar av en husmur som gick tvärs över schaktet. Efter det att Stefan grävt rasmassor i drygt en meter på insidan av muren träffade han på ett fantastiskt vällagt kalkstensgolv där stenarna verkade om inte slipade så till viss del blanknötta. Nu bar det ju emot att ta sönder det fina golvet men vi var ju tvungna att få reda på hur tjocka kulturlager som fanns under kalkstensgolvet. Så Stefan plockade upp ett antal kalkstenshällar i ena delen av schaktet. Under det visade det sig att det hade funnits ett golv av tegelstenar och när vi lyfte även på det ett tredje golvgjort av kullersten lagda i kalkbruk.Det fina kullerstensgolvet på insidan av grundmuren.

I alla tre schakten som vi undersökte fick vi fantastiskt fina resultat där vi kunde se hur välbevarade lämningarna låg direkt under dagens markyta.