måndag 13 september 2010

Tjära Målilla

Nu är vi här igen!
Slutundersökning i Målilla.


Idag påbörjades slutundersökningen av ett par ytor längs den planerade förbifarten i Målilla.
I våras genomförde vi en förundersökning på samma plats som vi då bloggade om.


Under denna vecka kommer vi att undersöka kolningsgropar och tjärframställningsgropar. Idag har vi börjat att åter gräva fram tre anläggningar som använts vid tjärframställning. Vi vet ännu inte hur gamla anläggningarna är eftersom vi inte fått dateringsresultaten från förundersökningen.
Vi återkommer med mer information inom kort!Här syns en trätunna vari tjäran uppsamlades under själva tjärbränningen. Ovanpå kärlet fanns en mängd stora stenar varigenom tjäran "filtrerats". Denna typ av anläggning brukar kallas för tjärtratt och består av en trattformad grop med ett uppsamlingskärl i botten. Foto: V Palm, Kalmar läns museum/Västerviks museum


Översikt av tjärtrattens botten. Gropen är ca 2 m djup. Foto: V Palm, Kalmar läns museum/Västerviks museumNicholas rensar fram en rektangulär grop kantad med lera och träplankor. Möjligen utgör den ytterligare en form av tjärframställningsgrop. Funktionen är än så länge oklar. Vi har inte hittat paralleller till denna någon annanstans. Foto: V Palm, Kalmar läns museum/Västerviks museum

-----------------------------------------------------------

VISNING AV UNDERSÖKNINGEN
onsdagen den 15 september kl. 17.00

samling vid MMSkis klubblokal i Dala, Målilla.

Välkomna!

-----------------------------------------------------------

Hälsningar

Veronica Palm, Kalmar läns museum/Västerviks museum
Nicholas Nilsson, Kalmar läns museum
Johan Åstrand, Smålands museum

Uppseendeväckande arkeologiskt fynd på Öland.

Pressmeddelande från Länsstyrelsen i Kalmar län

I samband med en arkeologisk efterundersökning av Sandby borg på östra Öland gjordes under sommaren ett uppseendeväckande arkeologiskt fynd. Sex vackert utsirade och mycket exklusiva dräktspännen i förgyllt silver och brons vittnar om Ölands politiska och kommersiella betydelse under 500-talet e Kr.

I början av sommaren upptäcktes att Sandby borg troligen varit utsatt för plundringsförsök av skattsökare med metalldetektor. Länsstyrelsen i Kalmar län beslöt därför att omgående göra en arkeologisk efterundersökning av borgen, i syfte att rädda de fynd som ännu kunde finnas kvar. Resultaten av undersökningen var häpnadsväckande, och visar lyckligtvis att plundrarna av allt att döma blivit avbrutna i sin jakt. På flera platser runt om i borgen, troligen ursprungligen under golven i numera sönderplöjda hus från järnåldern, har praktfulla och exklusiva dräktspännen av förgyllt silver respektive brons lagts ner tillsammans med flera andra praktföremål av brons, silver och guld.

Foto: Max Jahrehorn, Kalmar läns museum

Dräktspännena är av en typ som kallas för reliefspännen, och representerar ett ypperligt metallhantverk från tiden omkring 500 e Kr, den så kallade folkvandringstiden. Deras yta täcks av vackert utsirad reliefdekor, och ändknopparna är utformade som fantasifulla djurhuvuden. De hela spännena mäter mellan 12 och 16,5 cm, och de har varit avsedda för personer ur samhällets toppskikt. Verkstäder för tillverkning av liknande spännen har funnits såväl på Öland som på Gotland och i Mälardalen, och de sex spännena från Sandby borg representerar troligen både öländska och icke-öländska arbeten. Liknande spännen är ytterligt sällsynta, och med de sex nyfunna spännena från Sandby borg ökar det sammanlagda kända antalet spännen av den här typen i hela landet med 10 %, från 60 till 66 stycken.

Länsstyrelsen i Kalmar län påbörjar under hösten ett projekt med syfte att förebygga den olagliga plundringen av vårt kulturarv. Till projektet är knutet ett nätverk med representanter från Polisen, Åklagarmyndigheten, de båda Ölandskommunerna, Lantbrukarnas riksförbund, Hembygdsförbundet och Kalmar läns museum. Erfarenheter från Gotland visar att professionella ligor kontinuerligt och systematiskt tömmer våra fornlämningsplatser på värdefulla föremål, som sedan säljs på svarta marknaden. Genom att under kontrollerade former ta tillvara de fantastiska arkeologiska fynden och göra dem tillgängliga för allmänheten genom utställningar och publikationer kan vi istället låta detta oersättliga kulturarv komma oss alla till godo.

Länk till högupplöst bild: klicka här