torsdag 12 juli 2012

Risinge hög daterad!

Den trogne läsaren har kanske undrat vad som blev av undersökningen av Risinge hög, som vi skrev om flitigt här på bloggen i höstas. Rapportarbetet har pågått med varierande intensitet under vintern och våren, och även om några små detaljer fortfarande återstår börjar det mesta ta form. I förra veckan fick vi resultaten från kol-14-dateringarna.
Om undersökningen av Risinge hög 2011 kan man läsa här, här, här, här, här och här. Även om det varit tyst om Risinge på bloggen sedan fältarbetet avslutades i oktober 2011 så har inte arbetet varit nedlagt, tvärt om. Undersökningen kommer att resultera i en rikt illustrerad rapport som när den står färdig kommer att göras tillgänglig bland annat här på bloggen. Redan under fältarbetets gång fick vi fram mycket information om högen, även om vi faktiskt inte hittade ett enda föremål som med säkerhet kunde kopplas till dess byggnadstid eller dess användningstid som grav. Fynden var istället antingen äldre än, eller betydligt yngre än, gravmonumentet. De äldre fynden utgjordes av flinta, och genom en snabb analys av flintexperten Anders Högberg har det kunnat fastslås att de många pyttesmå avslagen av finaste flinta kommer från de sista stegen i tillverkningen av en fyrsidig flintyxa. Här har alltså en person tillbringat några timmar med att knacka till den sista formen på sin flintyxa innan det var dags för slipning, troligen någon gång under början eller mitten av bondestenåldern för sisådär en 4500–6000 år sedan. Ganska hissnande. De yngre fynden utgjordes istället av föremål från 1900-talet, som även de berättar något om platsen och människors förhållande till den.
När byggdes då Risinge hög? Förhandstipsen var två: antingen är den från äldre bronsålder (typ 1500 f.Kr) eller också är den från yngre järnålder (ca 500-1000 e.Kr.). Även om känslan vid grävningen var att det lutade starkt åt det äldre alternativet så visste vi inte säkert. När experten på förkolnade växtrester Mats Regnell började hitta hirskärnor i jordproverna anade vi att vi hade rätt, eftersom denna gröda är känd för att ha odlats i vår del av världen framförallt under bronsåldern men då främst periodens yngre del. Nu har en hirskärna C14-daterats, liksom två andra prover bestående av ihopsamlade förkolnade gräsfragment från två olika delar av högens lagerföljd. Alla tre proverna landade i äldre bronsålder, i runda slängar 1700–950 f.Kr, och just hirskärnan fick den äldsta dateringen med sina ca 1690–1420 f.Kr. Det är semestertider så vi har inte riktigt hunnit kolla säkert, men det verkar som att detta kan vara den äldsta dateringen av hirs hittills i Sverige. Roligt! Och nu kan vi alltså med säkerhet fastslå att Risinge hög började uppföras under början av bronsåldern, för nästan 4000 år sedan. Troligen pågick sedan bygget en tid, men hur länge är inte helt fastslaget. I skissen nedan visas en översiktlig tolkning över hur vi tänker oss att högens olika delar kommit till. Håll utkik efter rapporten här på bloggen! Som en liten teaser kan jag även säga att rapporten från undersökningen 2009 av den tidigmedeltida gården i Prästhag utanför Köpingsvik faktiskt är på väg att bli klar, även den kommer det att skrivas mer om här på bloggen under hösten.
/Ludvig Papmehl-Dufay, KLM