måndag 26 april 2010

Introduktion till historisk arkeologi, 10 hp

Det finns fortfarande några platser kvar på Linneuniversitetets nya kurs Introduktion till historisk arkeologi, 10 hp.


Relationen mellan ting och text är en central fråga som ger historisk arkeologi en ämnesmässig särart gentemot annan arkeologi och historia. Kalmar var en av Nordens viktigaste medeltida städer, varför det lokala och regionala kulturarvet blir en naturlig del av kursen. Kursens ger också en orientering om den historiska arkeologins teori och metod med en empirisk tillämpning på materiell kultur och samhällsutveckling i Norden under medeltid och tidigmodern tid.

Lärare är arkeologen FD Martin Hansson, bitr chef vid Smålands museum, Växjö. Martin är bl.a. författare av "Det Medeltida Småland" (2008, recenserad i SvD).

Kursen ges på kvällstid i Kalmar vecka 40, 2010 - vecka 15, 2011 (kvartsfart). Det går bra att kombinera med jobb eller andra kurser. Mer information om kursen här.

Vid intresse anmäl dig gärna omgående via studera.nu (direktlänk).

lördag 24 april 2010

E22 Blekinge 7

Godkväll bloggläsare!

Här kommer lite trötta hälsningar från Blekinge med ett kort inlägg.

Den sista veckan på grävningen har varit så hektisk att det inte funnits tid till blogginlägg. Efter tre veckor kunde vi nästan avsluta alla platser vi arbetat på. Vi har massa spännande fynd och platser och på måndag ska jag lägga upp bilder och mer information!

Äntligen kom inslaget i Sydnytt häromdagen och som jag lovade finns HÄR en länk till inslaget.

Alla tjejer som syns är från Kalmar läns museum. Det är vackert med varselgult tycker vi.....inte.

Ha det!

torsdag 22 april 2010

Tjärframställning i Målilla

Kolbotten blev en tjärframställningsgrop i jätteformat!

Den stora kolbotten som vi visade bild på i förra inlägget visade sig vara en igenfylld tjärframställningsgrop eller tjärmila! I dag grävde vi ur en "tårtbit" och i botten finns ett ca 30 cm tjockt lager av stelnad tjära och kol, lika hårt som asfalt. Eftersom vatten började strömma in när vi kom djupare än 1 meter ner i marken har vi inte grävt ut själva centrum av gropen. Detta lämnas till en eventuell slutundersökning.Tre av tjärgroparna (markerade med vita ringar) som ligger på rad... Foto: V Palm, KLM/VM.


"Tårtbiten" i den största av groparna. Foto: J Åstrand, SM.

Vi har också "snittat" ytterligare en tjärgrop. Denna var något mindre - bara 4 m i diameter... Den är trattformad, dvs man har grävt en trattformig grop i anläggningens botten vari man satt ner ett träkärl för uppsamling av tjära. Träkaggen har stöttats med stenar. Ovanför tratten är gropen bredare och här finns omfattande sand och kollager och ett tjockt bottenlager som avsatts när tjärgropen använts. Det roliga är att träkärlet i botten finns kvar!! Dessutom luktar det fortfarande tjära om gropen.Grop nr 2 med "tjärtratten" och det intakta träkärlet anas invid stenarna. Foto: V Palm, KLM/VM.

I området finns minst tre anläggningar med lite annorlunda konstruktion. Vid schaktningen syntes de som runda sot- och kolansamlingar i marken och vi trodde först att de var kolgropar. När vi så började undersöka dem visade det sig att även dessa smalnade av djupare ner, men där hade man istället anlagt rektangulära gropar skodda med träplankor längs sidorna. Fyllningen består av sot- och kolblandad sand. Även dessa luktar starkt och vi misstänker att de också är en variant av tjärgropar eller åtminstone har något med tjärhantering att göra. Eftersom även dessa är mycket välbevarade har vi valt att inte gräva mer än nödvändigt i dem i samband med förundersökningen.


En av de rektangulära groparna med träskoning. Foto: U Söderström, KLM.

Vi koncentreras oss nu på att dokumentera det vi hitills tagit fram och att ta prover som kan visa hur gamla anläggningarna är. Flera av dem har fyllts igen i samband med att området togs i bruk som åker och i åkerjorden finns fynd som en silverpenning från 1848, kritpipsfragment och rödgods av 1600-1800-talstyp. Hur länge sedan verksamheten pågick vet vi ännu inte, men anläggningarna kan mycket väl ha en ansenlig ålder. Tjärframställninggropar har undersökts på några andra håll i landet, bl.a. i Uppland där flera faktiskt daterades till vikingatid och medeltid... vi får väl se vad proverna visar...

Oavsett datering så utgör de en mycket viktig informationskälla om hanteringen i samband med en av landets viktigaste exportprodukter under historisk tid och vi hoppas att få återkomma och samla mer detaljerad information om dessa anläggningar. Några liknande har aldrig undersökts i Småland förut.

Hälsningar från ett nu upptinat Målilla!

Veronica Palm, KLM/VM.

onsdag 21 april 2010

Arkeologi i alla väder i Målilla

Först är det sol och vårvärme och fåglarna kvittrar glatt i trädtopparna och våra näsor och kinder är lätt skära av den första solbrännan. Dagen efter vaknar vi upp och när persiennen öppnas är allt är vitt av snö! Typiskt aprilväder! Arkeologi är härligt - nästan jämt...Under vecka 16 pågår arkeologiska förundersökningar i Målilla, Hultsfreds kommun.

Tre stora ytor ska undersökas eftersom man planerar en ny vägsträckning förbi, istället för igenom, Målilla samhälle. Kalmar läns museum har tidigare utfört arkeologiska utredningar i två etapper (1998 och 1999/2000). Den första etappen av utredningen utgick från områdets topografi och kända fornlämningsbild och identifierade ett antal möjliga fornlämningsområden. Vid den andra etappen upptogs sökschakt och provgropar och fornlämningar påträffades i form av bland annat härdar, flintavslag och kolbottnar. Länsstyrelsen beslutade att tre av de identifierade lägena skulle genomgå arkeologisk förundersökning och det är det som nu pågår i Målilla. Förundersökningsområdet begränsas av arbetsområdet för vägen, som varierar i bredd mellan ca 15 och 40 m.


Område C utgörs av ett sadelläge mellan två bergsklackar nära Emån. Vid utredningen hittades ett avslag i kristianstadsflinta och en skrapa i hälleflinta. Alldeles intill har man också undersökt tre gravar från järnåldern. Område F utgörs av en flack platå i en gammal åker, där man hittat en anläggning och slagg. Anläggningen tolkades utifrån sitt utseende som en möjlig förhistorisk järnframställningsugn. Området sträcker sig även in i skogen. Område K är belägen på en flack platå och vid utredningen hittades flera olika typer av lämningar som härdar, flinta, slagg, kolbottnar samt en hålväg.

I början av veckan har vi schaktat i åkern på område F. Här påträffades en mängd sönderplöjda rester av kolningsgropar, men inne i skogen finns massor av välbevarade kolgropar. Ett par har provgrävts. Vi har även hittat några slaggbitar med kvarvarande ugnsvägg av bränd lera som mycket väl kan höra till en järnframställningsugn, men någon sådan konstruktion har vi inte påträffat i åkermarken. Vi ska dock fortsätta att gräva i skogen och förhoppningsvis kan vi hitta resterna av denna process där.
Vi har också schaktat och grävt rutor i skogspartiet i område C. Här framkom några anläggningar i form av stolphål och en kokgrop och ett litet flintavslag. Mer rutor ska grävas under veckan!

Kenneth gräver rutor och anläggningar i område C. Foto: V Palm, KLM.

I område F har en mängd kolgropar framkommit. Hela den östra delen av området är fullt av kol och sot. Även här har det varit åker och lämningarna är sönderplöjda i ytan. I dag framkom dock en ca 20 m i diameter stor kolbotten som vi ska undersöka närmare. Den är troligen inte särskilt gammal. I fyllningen hittade vi faktiskt ett silvermynt för Oscar I från 1848!


Den stora kolbottnen efter framschaktning och rensning. Foto: V Palm, KLM.

Mer information kommer längre fram!
Snöiga hälsningar från Målilla!

Veronica Palm, Kalmar läns museum/Västerviks Museum, Ulrika Söderström och Kenneth Alexandersson, Kalmar läns museum och Johan Åstrand, Smålands Museum.


torsdag 15 april 2010

E22 Blekinge 6

God eftermiddag i solen!

Ännu en intensiv dag, då mediebevakningen igår finns att läsa i hela länet idag. Folk kommer och ringer och vi stressar mellan visning och anläggningar hör på lokal 14. Här hoppas vi bli klara idag och vi har delvis redan börjat på nästa plats som ligger alldeles norr om lokal 14. Den lokalen heter 15-logiskt eller hur?

Tidningsartiklarna i kortformat finns på nätet på BLT och Sydöstran


I pappersupplagan av Sydöstran är vår grävhund Spike coverdog idag och jag syns i bakgrunden. Det är uppenbart att det är viktigare med en gullig hund än 5000 år av vår historia som tidigare varit rätt okänd i Blekinge...

På lokal 12 är de nästan klara och delar av det gängen har gått över på lokal 13 (se bild) där vi förväntar oss mer mesolitiska lämningar.

Flickorna från Småland, Alexandra och Åsa, har också börjat gräva på lokal 18 som består av en hålväg och stenmur som sträcker sig i den gamla härads-,socken- och bygränsen som ligger vidvägen ned till havet. Om de kan datera den kan vi börja diskutera dateringen av häraden och sockengränser i området. Spännande tycker vi.

Nu tillbaka ut i solen!

Helena Victor

onsdag 14 april 2010

E22 Blekinge 5Hej igen i solens sken!

Idag blir det en kort blogg. Vi har haft besök av två tidningar på lokal 14. Sydöstran och BLT intervjuvade oss. Vi hade även besök av Nils-Gustaf och Leifh från länsstyrelsen i Blekinge län. Samt Ludde från Kalmar. Förutom besöken har vi grävt anläggningar och rutor. Kenneth har hittat en slagplats för stenverktyg i bergart (inte flinta) och vi har förmodligen hittat ett litet hus eller hydda från neolitikum. Gropkeramisk keramik som vi visade bild på häromdagen kom i närheten.
Dessutom hittade vi äntligen lite yngre lämningar. Keramik som förmodligen är från romersk järnålder dvs 0-400 e Kr. Allt vi hittat hittills är ju från äldre tider. Vi håller på att avsluta här och några av oss har redan börjat på nästa plats. Den berättar jag mer om i morgon.

På lokal 12 avslutar de också idag. Där hade vi ju lämningar från den allra tidigaste bebyggelsen, ca 8-7000 f Kr. Det kommer lite bilder senare på deras fina fynd.

Må väl i vårsolen,

önskar Helena Victor

tisdag 13 april 2010

E22 Blekinge 4

Godmorgon arkeologivänner!

Här händer det nåt hela tiden. Solen skiner på oss och fynd, anläggningar och annat spännande ploppar upp ur marken hela tiden. Här kommer en kort sammanfattning av det senaste dygnet. Vi hade återigen besök av keramikexpert Torbjörn Brorsson som tittar på vår keramik och hjälper oss med våra urnegravar. Vi tog dock en välförtjänst förmiddagsrast i vårsolen på lokal 14. Skuggan ni ser till vänster är jag i solen ser ni Jhonny, Torbjörn och Kenneth.


Här på 14 har vi hittat stolphål till en hydda eller husgavel. Vilket det är får dagen utröna. I närheten hittade Mikael fina fynd. Gropkeramik och flintavslag från neolitikum (yngre stenålder).

I närheten kom också en väldigt fin del av en malsten fram. Detta är underliggaren och den är nästa hel. På denna har man kanske malt mjöl, nötter eller andra matvaror med en mindre sten kallad löpare.
Vår stackars maskinist Hans får stanna och vänta hela tiden när vi hittar fynd och anläggningar.

Här väntar han medan vi rensar fram ännu en urna med brända ben. Tyvärr var även denna urnegrav kraftigt skadad av tidigare odling, så det mesta av väggarna och mynningen på keramikkärlet samt brända ben hittar vi runt omkring. Det finns dock lite kvar och däri ligger benen orörda. Det har också visat sig att det finns brandgropar, dvs gropar med brända ben och sot i blandat med urnegravar.

Alla gravarna tror vi är från yngre bronsåldern. Då kan man undra vad bronsåldersurnor gör bland alla neolitiska lämningar. Det är ändå minst 2000 år mellan dessa perioder. Vi kan se att gravarna är nedgrävda på denna enorma boplats från stenåldern. Naturligtvis undrar vi om de lade sina gravar här med flit om de visste att det fanns tidigare bebyggelse här, eller om det bara är ett bra topografiskt läge man gärna använt. Ännu har vi inte hittat andra lämningar från bronsåldern än gravarna, men vi får se vad som händer när vi lämnat in kolprover för datering senare i vår. Då kanske vi får en tydligare bild av bronsåldern här bland all stenålder.

På lokal 12 är det inte mindre spännande. Dels gräver de i den läglänta åkern och där finns ju väldigt tidiga mesolitiska lämningar och nu har de också hittat stolphål som förmodligen är resterna efter en hydda. Det låg under lager av gyttja och sand som visar att vattnet har gått in över platsen efter att den var bebodd. På den vänstra bilden ser man anläggningar och leran som de ligger i. För att underlätta för den ovane har jag markerat de flesta anläggningar med röda ringar på den högra bilden. Det är en två meter lång tumstock som ligger mitt i "hyddan". Bilden är tagen ovanifrån.

I skogen på lokal 12 sliter Åsa och Alexandra mellan stenar i en jobbig miljö. Där finns röjningsrösen, men vi vet inte från vilken tid ännu eftersom sådana finns från bronsåldern fram till historisk tid.


Så här kan ett röjningsröse se ut. Vi återkommer om dessa agrara lämningar när tjejerna kommer ut ur skogen och rapporterar.

Nu åter till anläggningar och fynd!

Helena Victor

söndag 11 april 2010

E22 Blekinge 3

Efter en fältvecka är arkeologen trött. Vi brukar kalla det fältkoma och det drabbar alla arkeologer under den första veckan ute på våren. Vi hann dock med mycket om dagarna i solen.

Ena arbetslaget har börjat på en ny lokal, nr 12 (se karta), och det andra laget är kvar på lokal 14 som är väldigt stor.

Fredagen var mycket intensiv med besök från länsstyrelse och TV. Sydnytt filmade och intervjuade oss. En länk till det kommer senare. En bild på besöket kommer här där Ulrika blir grillad.


Innan vi kommer ut och gräver krävs en del förarbete. Bl a måste skogen avverkas och träd och grenar tas bort. Det är svårt (läs omöjligt) att arbeta utan att detta är gjort eftersom vi ska in med maskiner samtidigt som marken ska vara så orörd som möjligt. De arkeologiska lämningarna ligger ofta strax under det översta humuslagret (dvs mossa, gräsrötter och sånt) och marken är därför ömtålig. Därför vill vi att skog och dylikt ska avlägsnas medan det fortfarande är snö och tjäle, för få bär marken för de tunga skogsmaskinerna, annars förstörs de arkeologiska lämningarna. Det har tyvärr skett på våra lokaler (se t ex bild från lokal 14), vilket gör att vi inte kan få en fullständig bild av platsens förhistoria. Trist tycker alla vi och Spike vår grävhund.


På lokal 12 visade det sig finnas en del spännande. I åkermarken under plöjningslagret och lera hittade Tony, Åsa och Nicholas fynd från den äldsta fasen av bebyggelsen i Blekinge, från mesolitikum, dvs innan människan blev jordbrukare. Arkeologerna hittade bl a en härd med ben i, från vilket djur får vi se senare. Dessutom hittade de flinta som visar på människors tidiga hantverk.På lokal 14 hettade det till ordentligt när fler urnegravar hittades under torsdagen och fredagen. Nu har vi grävt ut dem och tagit in dem. Tyvärr var de lika skadade som den jag skrev om förut. Bara botten och lite av väggarna fanns kvar. Som tur är ligger det mesta av innehållet och keramikskärvorna från väggarna i närheten av urnan, så vi lyckas hitta det mesta. I denna urna hittade vi en liten spännande sak. En fingerring i brons, med lite ben inuti. Naturligtvis tar fantasin över och vi föreställer oss att vi hittat ett finger med ringen kvar. Tyvärr är vi arkeologer alldeles för realistiska för roliga fantasier för vi kunde snabbt konstatera att benen var brända, som de alltid är i urnegravar, medan ringen var obränd. Alltså kan det inte vara fingret som sitter kvar i ringen, men det är en fin tanke. Tyvärr var ringen av en sådan ordinär utformning att vi inte kan säga mer än att den är från yngre bronsålder och det kan vi göra framför allt för att den låg i en urna från denna tid. Ringen i ärgad brons är förmodligen det finaste vi hittar på denna utgrävning så därför visar jag här en bild på den. Den blir säkerligen lite snyggare efter konserveringen, men inte mycket...

Tack och hej från kontoret innan vi åker ut i fält igen i morgon bitti.

Helena Victor

torsdag 8 april 2010

E22 Blekinge 2

Ny rapport från fält. Andra dagen var minst lika spännande som första. Massa fynd, anläggningar, kulturlager, och en urnegrav.

På lokal 19 gjorde de sin sista dag och hittade fler intressanta anläggningar. Åtminstone en hydda till samt en stor grop med sot, kol och röda brända klumpar. Kan det ha varit en tillverkningsgrop för rödockra? Vår keramikexpert Torbjörn Brorson har tagit prover för analys, så vi får vänta på svaret.

På lokal 14 hade vi en mycket spännande dag. Överallt vi letar hittar vi flinta, anläggningar, sotlager och kulturlager. En anläggning som redan hade en färdig profil fanns i väggen på ett litet sandtag inom området. Där fann Kenneth en fin skrapa och keramik som troligen är från övergången mellan trattbägartid och gropkeramisk tid (se bild).Dagens största händelse var dock när vi tog upp den urna med brända människoben som påträffades redan förra året under utredningen. Nu har den stått och väntat hela vintern täckt av ett skyddande hölje. Spänningen var stor och Torbjörn Brorson deltog ivrigt i avtäckandet. Gravurnan hade blivit skadad av plöjning så bara en bit av nedre delen fanns kvar. Men i marken runtom hittade vi mer keramik från samma urna. I och runt urnan fanns brända ben och denna typ av grav kallas för urnegrav. Krukan var så skadad att den inte gick att flytta därför lindade Torbjörn och Ulrika in den plastfolie. Sedan transporterades den in till ett laboratorium för att undersökas inuti och klistras ihop. Nu ska vi leta efter flera.

Vi känner oss mycket säkra på grävningen för vi har vår fälthund, Spike med oss. Han säger till när det kommer främmande och vaktar duktigt våra handskar. Liksom vi andra i fält har även han varselkläder.

Tack och hej från fält,
Helena Victor

onsdag 7 april 2010

E22 Blekinge 1

Nu har vi äntligen kommit igång och får komma ut och gräva. Som kalvar på grönbete skuttar arkeologerna ut i fält i den vackra vårsolen för att göra en förundersökning av flera platser där den nya E22 ska gå mellan Karlshamn och Sölvesborg. Arkeologerna i fråga kommer från flera museer som samarbetar genom MARK: Blekinge museum, Kalmar läns museum, Smålands museum och det nybildade bolaget Sydsvensk arkeologi med arkeologer från Kristianstads regionmuseum och Malmö kultumiljö. Vi arbetar i två parallella lag, så vi gräver på åtminstone två platser samtidigt under hela undersökningstiden.
Under tre veckor kommer här nästan dagliga rapporter om hur det går och vad vi hittat. Redan första dagen blev det intressant. Vi började på lokal 19 och 14 (se kartan). Lokal 19 visade sig genast innehålla mycket anläggningar och en del fynd som flinta och keramik. Flera stolphål, härdar och kanske en brunn fann de redan i de första schakten. En anläggning kanske är en D-formad hydda (se bild) med en skärva som verkar vara från tidig trattbägarkeramik (se bild) som hittades där fyndpåsen ligger på fotot.
Dessutom fanns stolphål som förmodligen är lämningar från ytterligare hus.

På lokal 14 hade vi det också spännande. Vi hittar massa flinta, anläggningar i skogsbackar och nere i åkern mot Vesan kommer ett jättetjock svart sotlager med bränd sten i. Idag ska vi undersöka dessa anläggningar vidare och återkommer med vad de kan vara.

Tack och slut från fält!

Helena Victor

tisdag 6 april 2010

Läs arkeologi eller kulturmiljövetenskap i Kalmar till hösten

Nu är det dags att söka våra program och kurser som börjar efter sommaren vid Linneuniversitetet i Kalmar:

Kulturmiljöprogrammet 180hp - en bred utbildning för jobb inom kulturmiljösektorn. Fördjupning i ett av sex huvudämnen samt en praktiktermin ingår.

Kulturmiljövetenskap I, 30 hp (1KU100) - kulturmiljöprogrammets första termin!

Att arbeta med kulturmiljön - en introduktion, 15 hp (1KU005) för nybörjare!

Kulturmiljö i stad och land, 7,5 hp (1KU010) för nybörjare!

Kultur och kulturpolitik i det post-industriella samhället, 7,5 hp (1KU020) för nybörjare!

*

Arkeologi I, 30 hp (1AE100) för nybörjare!

Introduktion till historisk arkeologi, 10 hp (1AE010) helt ny kurs på kvartsfart, kvällstid, cirka oktober 2010 - april 2011

*

Från Heinrich Schliemann till Indiana Jones: arkeologi som populärkulturellt fenomen, 7,5 hp (1AE015) kursen ges på engelska, distanskurs på kvartsfart

Hällbilder i norra Europa - en introduktion, 7,5 hp (1AE020) kursen ges på engelska, distanskurs på halvfart under cirka november/december månad


*

Från istiden till vikingatiden. En introduktion till skandinavisk förhistoria, 7,5 hp (1AE200) kursen ges på engelska under cirka september månad

Arkeologi i det samtida samhället, 7,5 hp (1AE205) kursen ges på engelska under cirka oktober månad


Aktuella perspektiv på arkeologisk teori, 7,5 hp (1AE210) kursen ges på engelska under cirka november månad


*

Magisterprogram i arkeologi 60 hp

Religion, ritualer och materiell kultur - ett arkeologiskt perspektiv, 15 hp (4AE400) på avancerad nivå (för de som har kandidatexamen)

Att skriva vetenskaplig arkeologi, 15 hp (4AE405) på avancerad nivå (för de som har kandidatexamen)


*

Sök senast den 15 April, i vissa fall är även sen anmälningar efter detta möjliga. Har du frågor hör av dig till studierektor Cornelius Holtorf.

PS Det finns även platser kvar vid våra sommarkurser
Torpen i Småland - ett arkeologiskt perspektiv, 7,5 hp (1AE001)
Att förmedla och tolka en plats – Kronobergs slottsruin, 7,5 hp (1KU001) - sök genast