fredag 4 februari 2011

Arkeologi i ett annat universum

Just nu pågår en arkeologisk undersökning, inomhus, på Kalmar läns museum. Det är inte en vanlig undersökning, nej jag skulle vilja beskriva den som en undersökning i ett annat universum.

Som arkeolog är man van vid att undersökningar utförs utomhus och att det gäller att frilägga lager efter lager för att komma ned på djupet och förhoppningsvis förstå de aktiviteter som alstrat stratigrafin. Just nu håller jag på med en annan typ av arkeologi, en typ som jag nog måste påstå att jag aldrig trodde att jag skulle få vara med om. Det låter spännande eller hur? Undersökningen innehåller många aspekter på mänsklig närvaro och aktivitet. Här finns kontakter med andra grupper, avsatta aktiviteter vilka kan spåras bakåt i tiden men även spår av materiell kultur. Spännande men det rör sig om en undersökning som kan liknas vid ett annat universum. Nu tänker den ivrige läsaren, sluta pladdra och skall han aldrig komma till saken?
Undersökningen som bedrivs innanför murarna på museet omfattar alla enheter på museet och är något så spännande som museets ekonomi och projekt system. Så, nu var det sagt. Besviken? Faktum är att det är lite spännande. Arkeologer får mer om mer ansvar vid undersökningar att hålla ordning och följa upplagda riktlinjer samt, givetvis, hålla budgeten. För att klara av detta och hålla flera projekt i luften samtidigt krävs ett bra ekonomi och projektsystem. Det är det jag och några till på museet håller på med just nu. Vi försöker tränga in i det system som finns och som kan användas till enormt mycket. Potentialen är stor, det gäller bara att hitta vägen till användandet.

En arkeologisk undersökning av det lite udda slaget alltså men faktum är att den innehåller de delar som vi vanligtvis jobbar med, men på ett helt annat plan. När jag utbildade mig till arkeolog kunde jag inte i min vildaste fantasi föreställa mig jobba med det jag nu håller på med. Så är livet, man vet aldrig vad framtiden har i förberedelse och vad som väntar bakom hörnet.

Vid ”pennan” arkeolog, administratör, kamrer

Nicholas Nilsson