onsdag 10 oktober 2012

Bokrecension ”Kring katedralen i Lund”


Vi har ju vid några tidigare tillfällen recenserat böcker h-r på bloggen och nu är det dags igen. Denna gång är det ett skånskt tema när boken ”Kring katedralen i Lund” av Anders W Mårtensson ligger under luppen. Det medeltida Lund avhandlas.


Boken är som sagt skriven av Andes W Mårtensson på initiativ av Per-Håkan Ohlsson som också skrivit förordet till boken.
Boken är indelad i tre delar som består av
1. Vad fanns i kvarteren före domkyrkoforum?
2. Domkyrkoforum.
3. Kyrkor och kloster i Lund under medeltiden.

Skriften är ca 90 sidor lång, rikt illustrerad med både svartvita bilder och färgbilder i form av fotografier av både äldre och yngre datum, målningar och skisser samt ritningar.
Redan i förordet inser man att boken är ett resultat av en handläggning kring det nybyggda domkyrkoforum som inte fallit i god jord. Man anar mycket frustration mellan raderna. 

Den inledande delen, ”Vad fanns i kvarteren före domkyrkoforum?” behandlar en del av de byggnader och annat som påträffats vid arkeologiska undersökningar genom årens lopp och som också går att knyta till skriftligt källmaterial. För mig som inte läst i, eller bott i Lund är det ibland svårt att hänga med på var i stan man befinner sig men inte desto mindre är det intressant läsning. Författaren ger prov på stor kunskap om staden och dess historia med små utvikningar som är intressanta men som bitvis gör att man tappar fokus . En rubricering i högre grad hade nog också underlättat läsningen, framför allt när byggnaderna från Lundagård avhandlas.

Den andra delen, #Domkyrkoforum”, avhandlas mycket kort med lite text och mycket bilder. Det är denna byggnad som givit upphov till boken och det hade kanske varit bra att inleda med denna del för att få läsaren med på banan. Tongångarna är överlag positiva till själva byggnaden som verkligen bryter av mot den övriga bebyggelsen runt om. 

Den tredje delen, ”Kyrkor och kloster i Lund under medeltiden”, är en spännande genomgång av de kyrkor och kloster som funnits och vilka arkeologiska belägg de har. Det är fascinerande att läsa hur mycket som är arkeologiskt undersökt av alla dessa kyrkor. Vilka lämningar, där skulle man varit med! Denna del i boken är som en guidad tur genom Lund för att bese de platser där dessa kyrkor och kloster en gång låg. 

Min känsla för boken är att den är lite spretig, den hade tjänat på att tydligare i inledningen redogöra för ärendet av byggnationen av domkyrkoforum och att någon arkeologisk undersökning inte gjorts inför detta bygge. Med tanke på de lämningar som finns runtomkring verkar det högst märkligt att någon undersökning inte krävts. Den tredje delen i boken hamnar också lite utanför ”spåret” tycker jag. Slutomdömet för boken är dock positivt trots spretigheten, den är intressant och väcker lusten att veta mer. Betyget blir 3+.

Recensent
Nicholas Nilsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar