måndag 18 maj 2009

Populärvetenskaplig föreläsning

Vår ny professor Joakim Goldhahn håller en populärvetenskaplig föreläsning.

Krigens minnen och att minnas krig

Högskolan i Kalmar, Nisbethska, hörsalen E212, 2 juni 2009, kl 15.00

Professor Joakim Goldhahn undervisar och forskar i arkeologi vid Humanvetenskapliga institutionen. Hans forskning berör sydskandinavisk bronsålder generellt och speciellt dess religion och ritual, döden som ett meningsskapande fenomen samt hällbilder som kommunikativa medium.

Människans historia var länge synonymt med krigens historia. Krig och våld kantar människan på hennes vandring. Bronsåldern i norra Europa är inget undantag. Det var under denna epok som vi för första gången bevittnar framväxten av en teknologi som var anpassad för krig och våld, främst i form vapen, yxor, svärd, spjut och lansar, men också sköldar och, inte minst, hjälmar med horn! Andra källor till krigets historia från bronsåldern utgörs av hällbilder där både skepp, krigare och vapen är flitigt avbildade. Till dessa källor kommer även benens vittnesbörd där osteologiska analyser ofta har kunnat påvisa trauma, ibland med dödlig utgång.

Denna föreläsning kommer att ge en bred bild av bronsålderns våld och krigsföring. Särskild vikt kommer läggas vid de minnestekniker som användes för att tradera, memorera och mytologisera vålds- och krigshandlingar. Den tar sin avstamp i Hvidegården från Sjælland där Joakim Goldhahn genomfört nya analyser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar